MITU pomaga funkcjonować w niebezpiecznych i trudnych środowiskach, gdzie zarządzanie jest czasami niejasne, a infrastruktura słabo rozwinięta. Dlatego opracowaliśmy kodeks postępowania, aby zapewnić wszystkim pracownikom, klientom i współpracownikom jasność co do wartości i standardów, których musimy przestrzegać. Mamy ścisłą politykę zgodności, która pomaga zapewnić, że nasi pracownicy utrzymują najwyższe standardy zachowania. Jest to monitorowane poprzez ściśle kontrolowaną sprawozdawczość i zewnętrzny, niezależny audyt.

Naszą polityką jest, aby standardy zachowań, uczciwość i wartości MITU nigdy nie były narażone na szwank w sposobie działania. Zawsze szanujemy autorytet państwa, w którym funkcjonujemy. Wszystkie działania firmy są zgodne z prawem międzynarodowym i krajowym oraz lokalnymi uwarunkowaniami.

Szersze konsekwencje naszego zaangażowania są zawsze starannie rozważane przed zatwierdzeniem kontraktów i są oceniane przez cały czas trwania projektu. Przywiązujemy najwyższą wagę do uczciwości i profesjonalizmu, zachowując przy tym należytą staranność przed przystąpieniem do realizacji jakiegokolwiek zadania. Pracujemy w sposób zgodny z prawem, przejrzysty i odpowiedzialny.

Kodeks postępowania stanowi standard, według którego oceniamy wszystkie zamierzone i niezamierzone konsekwencje naszych działań. Nieprzestrzeganie kodeksu postępowania może nie tylko narazić nas lub naszych klientów na niepotrzebne ryzyko zawodowe i korporacyjne, ale będzie również traktowane jako poważne wykroczenie dyscyplinarne i/lub kontraktowe.

MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka
MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka

ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa