Siła programu bezpieczeństwa zależy od jego dokumentacji i zasobów. Opracowujemy solidną politykę korporacyjną i standardy, aby koordynować lokalne działania. Pomaga to również
w zwiększeniu efektywności i obniżeniu wydatków operacyjnych. Dostosowujemy plany zarządzania dla poszczególnych lokalizacji. Plany te określają wizję i misję programu bezpieczeństwa. Każdy plan jest specyficzny dla celów klienta. Plany mogą obejmować, i w większości przypadków obejmują, operacje normalne, awaryjne i kryzysowe. Dotyczą one również operacji istniejących, przejściowych i przyszłych. Ma to na celu wzmocnienie pozycji operatora, aby lepiej zapobiegać, reagować i odzyskiwać siły po incydentach.

MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka
MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka

ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa