Podczas gdy nasze oceny pomagają ujawnić potrzeby, to strategia definiuje cel. Wykorzystujemy długoterminowe cele klienta w zakresie bezpieczeństwa, aby wygenerować jego plan strategiczny. Wykorzystujemy praktyczne doświadczenie i nowoczesne metody, aby dostarczać rozwiązania, które są elastyczne. Tworzone przez nas plany są skuteczne, zrównoważone i mierzalne
w odniesieniu do kluczowych wskaźników wydajności. Pozwala to na obniżenie wydatków kapitałowych i operacyjnych. Na zakończenie naszych usług zapewniamy ocenę priorytetów proponowanych rozwiązań, aby klienci mogli lepiej ocenić, jak wdrożyć strategie
z uwzględnieniem ograniczeń budżetowych.

MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka
MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka

ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa