Nowy rodzaj usług bezpieczeństwa informacji zarządzanych przez ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa z prawdziwym doświadczeniem „na linii frontu” pomoże Twojej organizacji nie tylko pewnie wykrywać i rozwiązywać problemy związane z zagrożeniami, ale także szybko reagować w dowolnym miejscu na świecie. Technologia może zapewnić jedynie 20% skuteczności, dlatego też MITU wykorzystuje podejście niezależne od technologii, aby zapewnić najbardziej efektywne połączenie monitorowania, polowania, reagowania i wywiadu zgodnie z istniejącym zasobem technologicznym, wymaganiami systemowymi i poziomem zaawansowanie, skupiając się przede wszystkim na wywiadzie operacyjnym i umiejętnościach śledczych.

MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka
MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka

ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa