MITU dostarcza prognoz i rekomendacji dotyczących możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji w regionie oraz ich implikacji dla interesów klientów. Prognozy i rekomendacje są dostarczane w formie pisemnej lub ustnej oraz zawierają konkretne propozycje działań lub rozwiązań.

MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka
MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka

ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa