Oferujemy szeroki zakres ocen bezpieczeństwa i ryzyka, aby zaspokoić specyficzne potrzeby klienta. Nasi konsultanci inwestują czas, aby zbadać, poznać i ocenić sytuację klienta. Ustalają obowiązujące scenariusze ryzyka, przepisy, wymagania interesariuszy i standardy. Oceniamy wykonalność i korzyści potencjalnych rozwiązań w odniesieniu do ryzyka i ograniczeń. Dzięki temu możemy informować klienta i proponować najlepsze praktyki.

MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka
MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka

ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa