Świadomość ryzyka politycznego, krajowego i gospodarczego stanowi podstawę zdolności Twojej organizacji do podejmowania trafnych decyzji i łagodzenia wstrząsów. MITU posiada niezrównany zespół ekspertów geopolitycznych i ekonomicznych na całym świecie, którzy zapewniają konsultacje, analizy i prognozy na poziomie globalnym, krajowym lub projektowym. Razem zapewniamy najbardziej kompletny pakiet usług analizy ryzyka politycznego i makroekonomicznego na rynku. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz konsultacji w sprawie konkretnego projektu, czy też długoterminowych strategicznych zasobów analitycznych i prognostycznych, możemy odpowiedzieć na Twoje potrzeby. Dostarczamy również raporty (regularne i ad hoc) i analizy dotyczące kluczowych wydarzeń i trendów w regionie takich jak sytuacja polityczna, gospodarcza, społeczna, bezpieczeństwa, procesy integracyjne, konflikty, rynek energetyczny, infrastrukturalny, rynek pracy, migracje, kultura i media.

MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka
MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka

ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa