Pomagamy naszym klientom sprostać złożonym wymaganiom związanym z niezależną analizą ekspercką, zeznaniami, doradztwem i wywiadem w skomplikowanych dochodzeniach, sporach
i projektach na całym świecie. Pomagamy klientom w zarządzaniu i ograniczaniu ryzyka w całym cyklu życia firmy, łącząc doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń z najnowocześniejszą technologią w celu dostarczenia szczegółowych analiz i wskazówek, znaczących spostrzeżeń na temat danych i możliwych do wykorzystania informacji.

MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka
MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka

ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa