Dostarczamy swoim klientom kompletną ocenę podmiotów gospodarczych. Ocena ta dotyczy organizacyjno – prawnych kwestii badanego przedsiębiorstwa – w tym danych historycznych, a w szczególności informacji finansowych oraz negatywnych, dotyczących wypłacalności i doświadczeń windykacyjnych, poddanych analizie naszych specjalistów.

Pomagamy uzyskać wiedzę o zupełnie nowych partnerach handlowych lub podmiotach z krótką historią współpracy, a także okresowo monitorować kondycję dobrze znanych dostawców, którzy zyskali zaufanie przedsiębiorcy.

MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka
MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka

ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa