Centrum Analiz i Oceny Ryzyka

Jesteśmy ekspertami z zakresu oceny ryzyka i doradztwa w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. Pomagamy naszym klientom stworzyć bezpieczne, odporne i spełniające najbardziej wymagające normy organizacje.

poznaj szczegóły

Nasza oferta

Nasze rozwiązania zapewniają przewagę i pozwalają podejmować najbardziej trafne decyzje w sytuacjach kryzysowych oraz w warunkach dynamicznie zmieniającego się środowiska.

Ocena bezpieczeństwa i ryzyka

Ocena bezpieczeństwa i ryzyka

Oferujemy szeroki zakres ocen bezpieczeństwa i ryzyka, aby zaspokoić specyficzne potrzeby klienta. Nasi konsultanci inwestują czas, aby zbadać, poznać i ocenić sytuację klienta. Ustalają obowiązujące...

Strategia bezpieczeństwa

Strategia bezpieczeństwa

Podczas gdy nasze oceny pomagają ujawnić potrzeby, to strategia definiuje cel. Wykorzystujemy długoterminowe cele klienta w zakresie bezpieczeństwa, aby wygenerować jego plan strategiczny...

Zarządzanie bezpieczeństwem i odporność na zagrożenia

Zarządzanie bezpieczeństwem i odporność na zagrożenia

Siła programu bezpieczeństwa zależy od jego dokumentacji i zasobów. Opracowujemy solidną politykę korporacyjną i standardy, aby koordynować lokalne działania. Pomaga to również w zwiększeniu...

Rozwiązania z zakresu zagrożeń cyber

Rozwiązania z zakresu zagrożeń cyber

Nowy rodzaj usług bezpieczeństwa informacji zarządzanych przez ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa z prawdziwym doświadczeniem „na linii frontu” pomoże Twojej organizacji nie tylko pewnie...

Doradztwo oraz analizy z zakresu zagadnień środowiska politycznego, społecznego, ekonomicznego i prawnego

Doradztwo oraz analizy z zakresu zagadnień środowiska politycznego, społecznego, ekonomicznego i prawnego

Świadomość ryzyka politycznego, krajowego i gospodarczego stanowi podstawę zdolności Twojej organizacji do podejmowania trafnych decyzji i łagodzenia wstrząsów. MITU posiada niezrównany zespół...

Prognozy i rekomendacje

Prognozy i rekomendacje

MITU dostarcza prognoz i rekomendacji dotyczących możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji w regionie oraz ich implikacji dla interesów klientów. Prognozy i rekomendacje są dostarczane w formie...

Dochodzenia i spory

Dochodzenia i spory

Pomagamy naszym klientom sprostać złożonym wymaganiom związanym z niezależną analizą ekspercką, zeznaniami, doradztwem i wywiadem w skomplikowanych dochodzeniach, sporach i projektach na całym...

Analiza i monitoring kontrahentów

Analiza i monitoring kontrahentów

Dostarczamy swoim klientom kompletną ocenę podmiotów gospodarczych. Ocena ta dotyczy organizacyjno - prawnych kwestii badanego przedsiębiorstwa - w tym danych historycznych, a w szczególności...

Szkolenia

Szkolenia

MITU oferuje szkolenia dla klientów chcących podnieść swoje kompetencje lub zwiększyć swoją wiedzę na temat danego regionu, jak również chcących podnieść swój poziom w zakresie warsztatu i technik...

Nasze wartości

MITU pomaga funkcjonować w niebezpiecznych i trudnych środowiskach, gdzie zarządzanie jest czasami niejasne, a infrastruktura słabo rozwinięta. Dlatego opracowaliśmy kodeks postępowania, aby zapewnić wszystkim pracownikom, klientom i współpracownikom jasność co do wartości i standardów, których musimy przestrzegać.

Mamy ścisłą politykę zgodności, która pomaga zapewnić, że nasi pracownicy utrzymują najwyższe standardy zachowania.

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 575 876 510

Naszą misją jest ochrona biznesu i nie tylko

Nasza firma ma na celu promowanie dialogu i współpracy między krajami „Wschodu” i Bałkanów oraz Unią Europejską i NATO. Firma dąży do podnoszenia świadomości i zrozumienia wyzwań stojących przed regionem oraz do prezentowania możliwych rozwiązań.

Cel twórców MITU jest prosty i ambitny: przyczynić się do lepszego zrozumienia i dialogu między krajami regionu, UE i NATO. Wierzymy, że poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów
i usług możemy wspierać procesy demokratyzacji, stabilizacji, rozwoju i integracji w regionie.

MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka
MITU Centrum Analiz i Oceny Ryzyka

ul. Złota 75A lok. 7, 00-819 Warszawa